Projekt „Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat bocheński chcące założyć własną działalność gospodarczą.
Oferujemy bezzwrotną dotację w wysokości do 24 500 zł na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa. Istnieje również możliwość otrzymania rocznego bezpłatnego, indywidualnego i profilowanego wsparcia doradczego w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.
Szansę na założenie własnej firmy w ramach projektu DCB KOM mają osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku powyżej 30 lat, które należą do co najmniej z jednej grup:
– powyżej 50 roku życia
– długotrwale bezrobotnych
– z niepełnosprawnościami
– o niskich kwalifikacjach
– kobiet

Zaplanowanych jest pięć naborów (cyklicznie co dwa miesiące). Pierwsze zgłoszenia
do projektu przyjmowane będą od 10.10.2016 r. do 31.10.2016 r.
Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz wymagana dokumentacja zamieszczone
są na stronie projektu pod adresem: www.marr.pl/projekty/dcbkrakow
Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego mieszczącego się przy ul. Świętego Leonarda 31/25 w Bochni, tel. (12) 617 99 85; 785 056 879

dcb-kom

Komentarze są wyłączone.