Modernizacja budynków Ośrodka Zdrowia dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Obecnie trwają prace budowlane związane z dostosowaniem budynków Przychodni Rejonowej w Nowym Wiśniczu oraz Ośrodka Zdrowia w Królówce dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace potrwają do połowy listopada. W ramach inwestycji przy Przychodni w Nowym Wiśniczu powstanie parking dla osób niepełnosprawnych oraz dla karetki, ulegnie przebudowie wejście do budynku od strony ul. Kmitów oraz zamontowany zostanie dźwig ułatwiający dotarcie pacjentom na piętro budynku.

W Ośrodku Zdrowia w Królówce wykonana będzie pochylnia oraz nowe sanitariaty dla osób niepełnosprawnych.

Wartość inwestycji wynosi 287 138,51 zł. Prace finansowane są ze środków SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu oraz dofinansowane ze środków PFRON za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Komentarze są wyłączone.