Informacja dotycząca zmiany MPZP wsi Królówka i Olchawa

Informujemy, iż w dniu 30 września 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zostały opublikowane:

  1. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wsi Królówka w Gminie Nowy Wiśnicz zatwierdzona Uchwałą nr XXVI/211/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu ( Urz. Woj. Małop. poz. 5503 z dnia 30 września 2016 r.) Zgodnie z §24 w/w uchwały zmiana MPZP wsi Królówka wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tj. w dniu 31 października 2016 r.

  1. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wsi Olchawa w Gminie Nowy Wiśnicz zatwierdzona Uchwałą nr XXVI/212/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu ( Urz. Woj. Małop. poz. 5504 z dnia 30 września 2016 r.) Zgodnie z §40 w/w uchwały zmiana MPZP wsi Olchawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tj. w dniu 15 października 2016 r.

Komentarze są wyłączone.