Ułożono korytka odwadniające na ul.Ogrodowej

W ramach bieżącego utrzymania, na ul. Ogrodowej w Nowym Wiśniczu wykonane zostały prace polegające na ułożeniu 35 mb korytek odwadniających.

Komentarze są wyłączone.