Gmina Nowy Wiśnicz realizuje projekt “Umiem pływać”

19 września 2016 roku Gmina Nowy Wiśnicz rozpoczęła realizację zadania pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów klasy I- III szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz” w ramach projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”.

Celem projektu jest między innymi nabycie podstawowych umiejętności pływackich, poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów  oraz zachęcenie młodzieży  do aktywnych form spędzania wolnego czasu. Projekt adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, a głównym jego celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania. W projekcie uczestniczy 90 dzieci podzielonych na 6 grup 15 osobowych. Na każdego uczestnika projektu przypada 20 godzin lekcyjnych nauki pływania. W ramach realizacji projektu pokryte zostały koszty transportu, wstępu na basen, nauka instruktora oraz opieka. Na pływalni zajęcia odbywają się z instruktorem nauki pływania. Zakładanym rezultatem realizacji w/w projektu jest zdobycie przez uczestników umiejętności pływackich, które umożliwią im bezpieczne korzystanie z kąpielisk oraz pozwolą na aktywne spędzanie wolnego czasu. Projekt został dofinansowany w 50% ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pozostałe koszty pokrywa Gmina Nowy Wiśnicz.

Komentarze są wyłączone.