Wyjątkowo ważna sesja Rady Miejskiej. Informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza dotycząca zmiany MPZP wsi Królówka i Olchawa – Gmina Nowy Wiśnicz

Sesję Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w dniu 20 września 2016 roku zdominowały dwie bardzo istotne dla mieszkańców uchwały. Dotyczyły one zmiany miejscowych planów zagospodarowania wsi Królówka oraz wsi Olchawa. Radni poprzedniej kadencji w marcu i listopadzie 2010 roku podjęli uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tych miejscowości. W ostatnim okresie prace nabrały właściwego tempa, czego wyrazem jest podjęcie przez radnych Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w dniu 20 września 2016 r.uchwał w sprawie długowyczekiwanej zmiany miejscowych planów zagospodarowania dla wsi Królówka i Olchawa.

  • Plan miejscowy dla wsi Królówka będzie obowiązywał po 30 dniach* od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
  • Plan miejscowy dla wsi Olchawa będzie obowiązywał po 14 dniach* od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

*Różnica w ilości dni wynika ze zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie procedowania planów.

O terminie wejścia w życie obu planów poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

 

Komentarze są wyłączone.