Informacja o uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2017

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi kwestii osób uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2017 informujemy, że regulamin budżetu obywatelskiego w paragrafie 8 ust. 4 przewiduje:  W głosowaniu udział biorą mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat i zamieszkują teren gminy Nowy Wiśnicz zatem zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu i taka osoba jest uprawniona do głosowania.

https://budzetobywatelski.nw.com.pl

Komentarze są wyłączone.