II Rodzinny Rajd Rowerowy

18 września 2016 roku odbył się II Rodzinny Rajd Rowerowy. Rozpoczęcie rajdu miało miejsce pod ratuszem, następnie uczestnicy udali się w kierunku Królówki przez ul. Jana Matejki. W Królówce  Pani Aleksandra Fasuga, w Muzeum Mleczarstwa w Królówce przedstawiła uczestnikom rajdu historię i technologię wytwarzania masła oraz innych produktów nabiałowych, które w XIX wieku trafiały nawet na dwór Cesarza Franciszka Józefa. Kolejnym punktem rajdu był kościół pw. Przemienienia Pańskiego, którego historię i ciekawe fakty związane m.in. dawnym drewnianym kościołem, który znajduje się obecnie w Rozdzielu, przybliżyli wszystkim pan Albin Kiełtyka wraz z ks. proboszczem Józefem Janusem. Kolejnym punktem rajdu była wizyta w „Karczmie na Wodzie”, gdzie odbyła się część rekreacyjna oraz rodzinne gry i zabawy z nagrodami dla ich uczestników,

W drodze powrotnej, w miejscu dawnego kościoła pw. Św. Marcina w Olchawie, biorący udział w rajdzie zostali niejako przeniesieni w czasie do XIV wieku, dzięki mnichowi, który opowiedział legendę: „O spaleniu kościoła w Olchawie”.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków „Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani”, w ramach akcji „Postaw na rodzinę”.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do bezpiecznego i sprawnego przebiegu Rajdu.

Komentarze są wyłączone.