Zebranie mieszkańców Nowego Wiśnicza

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowy Wiśnicz
na podstawie §7 Statutu Osiedla Nowy Wiśnicz zwołuje

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA
NOWY WIŚNICZ

26 września 2016r. (poniedziałek) o godzinie 18.00
w Sali Widowiskowej MOK (sala kina)

Proponowany program zebrania:

  1. Wybór protokolanta
  2. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Zarządu Osiedla
  3. Informacje Burmistrza Nowego Wiśnicza
  4. Prezentacja projektów Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych na rok 2017
  5. Zapytania i wolne wnioski
  6. Zamknięcie zebrania

Komentarze są wyłączone.