Głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim na rok 2017

Rozpoczęło się głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2017. Głosowanie potrwa do 30 września br.

Na projekty można głosować za pośrednictwem strony internetowej:

www.budzetobywatelski.nw.com.pl

(zalecana przeglądarka to Chrome)

oraz metodą tradycyjną w Sekretariacie w
Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu, Rynek 38

Wzór karty do głosowania:

Download (PDF, 410KB)

 • Na projekty z danej miejscowości będą mogli głosować mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia i zamieszkują teren gminy Nowy Wiśnicz.
 • Osoba głosująca może poprzeć maksymalnie 1 projekt z terenu którejkolwiek miejscowości Gminy Nowy Wiśnicz, z listy projektów poddanych pod głosowanie.
 • Weryfikacja wieku oddającego głos następuje poprzez podanie numeru PESEL na karcie do głosowania.
 • Głosując za pomocą Internetu, w elektronicznym formularzu karty do głosowania należy uzupełnić i zaznaczyć wszystkie pola formularza oraz kliknąć przycisk “Głosuj”.
 • Głosować można maksymalnie 1 raz. Każde ponowne oddanie głosu spowoduje, że wszystkie głosy oddane przez daną osobę zostaną uznane za nieważne. Weryfikacji ilości oddanych głosów służy, wymagany przy głosowaniu nr PESEL.
 • Głos będzie uznany za nieważny w przypadku gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych.
 • Głos będzie uznany za nieważny w przypadku gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub błędne dane osobowe oraz numer PESEL.
 • Głos będzie uznany za nieważny w przypadku gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż dozwolono.
 • Głosowanie jest jawne.
 • W przypadku gdy kwota wymagana do realizacji wygrywającego projektu okaże się niższa niż planowana, pozostała nadwyżka zostanie wykorzystana do realizacji kolejnego projektu z listy, możliwego do realizacji z tej nadwyżki
 • Wygrywają projekty z największą liczbą głosów.

Komentarze są wyłączone.