Apel o utrzymanie porządku i estetyki

W trosce o dobro wspólne zwracamy się do Państwa z prośbą o utrzymanie czystości i porządku na chodnikach oraz pasach pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem Waszych posesji. Bardzo często chodniki poza centrum poszczególnych miejscowości są mocno zarośnięte i zaniedbane. Pomiędzy kostkami lub płytami pojawia się niechciana roślinność, która wpływa niekorzystnie na ich wygląd, ale także prowadzi do ich uszkodzenia. Kolejną sprawą są zasadzone przez mieszkańców drzewa, krzewy i żywopłoty, które oczywiście są estetyczne, ale z biegiem czasu nieubłaganie rozrastają się na chodniki i jezdnie, co poprzez zmniejszenie szerokości przejścia powoduje zagrożenie zarówno dla pieszych jak i kierujących.
Należy wspomnieć, że nie tylko zarządca drogi, ale także właściciele nieruchomości przylegających do niej zobowiązani są do utrzymywania czystości chodników. Definiuje to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl jej przepisów, jeśli nieruchomość bezpośrednio przylega do drogi publicznej, to obowiązek pozbycia się śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń ciąży na właścicielu nieruchomości. W przypadku gdy prywatne nieruchomości od chodnika lub drogi oddziela pas zieleni należący do zarządcy drogi, wówczas to zobowiązanie przechodzi na niego. Nasza Gmina regularnie zwraca się do zarządców dróg o wyczyszczenie chodników, lecz z różnym skutkiem. W miarę możliwości także oczyszcza chodniki przy swoich drogach.
Szczególnie docenić należy mieszkańców Kobyla, gdzie zarówno chodnik wzdłuż drogi powiatowej jak i przy drogach gminnych oraz pobocza są wyjątkowo zadbane i estetyczne. Czysty i niezarośnięty chodnik na pewno będzie dłużej służył mieszkańcom. Dlatego z góry dziękujemy za podjęte działania i okazane zrozumienie, żeby Nasze Miasto i Gmina były wyjątkowe.

Burmistrz Nowego Wiśnicza oraz Radni Rady Miejskiej

Komentarze są wyłączone.