Obwieszczenia Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowy Wiśnicz

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Download (PDF, 167KB)

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz

Download (PDF, 171KB)

Komentarze są wyłączone.