Świadczenia rodzinne – okres zasiłkowy 2016/2017

ŚWIADCZENIA RODZINNE

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego informuje, że są już przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 trwający od 01.11.2016r. do 31.10.2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o Świadczenia Rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 roku, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 listopada 2016 roku.

Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2016 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Przypominamy również osobom, których dzieci uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych o dostarczeniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2016r. zaświadczeń potwierdzających uczęszczanie dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017. Brak złożenia powyższych dokumentów skutkować będzie niewypłaceniem oraz uchyleniem decyzji dot. dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. – ROKIEM BAZOWYM JEST ROK 2015! NALEŻY RÓWNIEŻ UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE ZMIANY DOCHODOWE (UTRATY/UZYSKI) OD 2015 ROKU DO DZISIAJ!!

Druki wniosków są dostępne w siedzibie MOPS w Nowym Wiśniczu Dział Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego (ul. Rynek 16, parter).

Przyjmowanie stron: od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 14.30

Więcej informacji pod nr telefonu: 531 626 908, 531 467 969.

Komentarze są wyłączone.