Ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza

Zamieszczamy ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza  z dnia 2 września 2016r. o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniana tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. “Bitwa pod Chocimiem 1621 w ramach obchodów 400-lecia nadania praw miejskich w Nowym Wiśniczu”.

Download (PDF, 75KB)

Download (PDF, 1.3MB)

Komentarze są wyłączone.