Informacja o obowiązku przeprowadzania deratyzacji

W związku z otrzymywanymi informacjami od mieszkańców Nowego Wiśnicza nt. pojawienia się szczurów na terenie miasta, Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy o obowiązku przeprowadzania deratyzacji.
Deratyzację należy przeprowadzać w miarę potrzeb.

W przypadku stwierdzenia występowania gryzoni, właściciele nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia szkodliwych gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, piwnicach, budynkach gospodarczych, itp.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny zostać oznakowane „UWAGA TRUCIZNA”.

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, natomiast zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Komentarze są wyłączone.