Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany MPZP obejmującej miejscowość Muchówka

W dniach od 07 września do 07 października 2016r. będzie można zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka.

Projekt wyżej wymienionego dokumentu wraz z prognozą będzie dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, pokój nr 23 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie zmiany MPZP rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.10.2016r. w sali Kina MOK w Nowym Wiśniczu o godz. 17.00.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2016r. do tut. Urzędu.

Download (PDF, 465KB)

Komentarze są wyłączone.