Informacja w sprawie procedury zmiany planu zagospodarowania miejscowości Łomna

Informuję, że w dniu 22 sierpnia 2016 otrzymaliśmy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym poinformował, że wniosek Burmistrza o zmianę decyzji rozpatrzy w terminie do końca września br. Kolejne kroki w procedurze zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łomna będą podejmowane po otrzymaniu decyzji Ministra.

Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska 

Komentarze są wyłączone.