Budowa drugiego skrzydła gimnazjum ze stołówką szkolną w miejscowości Nowy Wiśnicz

W dniu wczorajszym 08.08.2016 roku została zawarta umowa między Gminą Nowy Wiśnicz a Zakładem Instalacji Sanitarnych i Gazowych Pyciak i Wspólnicy Jerzy Pyciak, Maria Pyciak, Maksymilian Anioł spółka cywilna pn Budowa drugiego skrzydła gimnazjum ze stołówką szkolną w miejscowości Nowy Wiśnicz w ramach zadania pn.: Budowa szkoły w Nowym Wiśniczu.

Termin zakończenia przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi nie później niż 30.06.2017 r. Cała inwestycja kosztować będzie 1.612.414,31 zł brutto.

Komentarze są wyłączone.