Remont kapliczki św. Jana Nepomucena w Wiśniczu

Dobiegły końca prace restauratorskie przy kapliczce z rzeźbą św. Jana Nepomucena zlokalizowanej w sąsiedztwie Zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu. W dniu 5 sierpnia nastąpił odbiór prac, w którym uczestniczyli m.in. Wykonawca prac, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie, przewodniczący Osiedla Nowy Wiśnicz, prezes Towarzystwa Miłośników Wiśnicza, Burmistrz Nowego Wiśnicza oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

Prace polegały m.in. na konserwacji rzeźby polichromowanej, elementów drewnianych ścian i zadaszenia z gontu kapliczki, konserwacji  drewnianego płotka i elementów kamiennych, renowacji elementów metalowych. Prace zostały odebrane bez zastrzeżeń.

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 21 550,00 zł, w tym kwota 5 000,00 zł została sfinansowana ze środków Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały nr XXII/322/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego.

Komentarze są wyłączone.