Komunikat KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoba, której upłynął okres pobierania renty strukturalnej przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, może zwrócić się z wnioskiem do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej Kasy o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej.

Okresowa emerytura rolnicza przysługuje od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek o tę emeryturę do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego – w wysokości emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury pracowniczej – 882,56 zł od 1 marca 2016r.), niezależnie od posiadanego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Osobie, która osiągnie wiek emerytalny i posiada 25 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, Kasa przyzna prawo do emerytury rolniczej.

Komentarze są wyłączone.