Informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza dotycząca zmiany MPZP wsi Kopaliny

Informuję, że z dniem dzisiejszym, to jest 3 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kopaliny uchwalona uchwałą Nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 czerwca br., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2016 r. pod poz. 4385.

Komentarze są wyłączone.