Zakaz ruchu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 12 ton

W związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pojazdów związanym z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu zapewnienia ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w tym właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego wprowadza się zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, na następujących obszarach województwa małopolskiego…

Pełna treść rozporządzenia poniżej.

Download (PDF, 70KB)

Komentarze są wyłączone.