Informacja w sprawie procedury zmiany planu zagospodarowania miejscowości Chronów

W związku z pismem z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (znak: GZtr-602-127/16 z dnia 19 lipca 2016r.), informujemy, że wniosek w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III położonych w Chronowie zostanie rozpatrzony w terminie do końca października 2016 roku. Wobec powyższego dalsze procedowanie uzależnione jest od otrzymania powyższej decyzji.

Komentarze są wyłączone.