Przypominamy o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu przypomina wszystkim producentom rolnym będącym posiadaczami gospodarstwa rolnego i prowadzących produkcję rolną, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
/Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm./  że :

  • od dnia 1 do 31 sierpnia 2016 r. należy składać do tutejszego Urzędu pokój nr 23 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • do wniosku należy dołączyć faktury imienne VAT  z zakupu oleju napędowego wystawione za okres od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.,
  • limit na 1 ha użytków rolnych (wg. stanu na dzień 1 luty 2015r.) wynosi 86 l na rok,
  • rolnicy składający już wnioski o zwrot podatku akcyzowego w m-cu lutym br. otrzymają jego zwrot tylko o niewykorzystany wcześniej roczny limit,
  • do wypełnienia wniosków potrzebne będą : Pesel, nr konta bankowego, kserokopia umowy dzierżawy oraz do wglądu nakaz płatniczy (w przypadku współwłasności gruntów rolnych do złożenia wniosku potrzebna jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli odnotowana we wniosku),
  • wypłata zwrotu przyznanego podatku akcyzowego na podstawie decyzji Burmistrza nastąpi w październiku 2016 r. na konto lub w kasie urzędu.

Wniosek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu pokój nr 23 w godzinach pracy urzędu (pon 8-16, wt-piątek 7-15) lub ze strony internetowej urzędu:

Download (PDF, 413KB)

Komentarze są wyłączone.