Wycieczka do Sądeckiego Parku Etnograficznego nagrodą w konkursie profilaktycznym „Świadomi zagrożeń”

W ogłoszonym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Wiśniczu konkursie profilaktyczny p.n. „Świadomi zagrożeń”, wzięły udział placówki Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu – Świetlica Wiejska w Muchówce, Połomiu Dużym i Ośrodek Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu, zdobywając wysokie lokaty. Nagrodą za wykonane prace konkursowe dla tych placówek była wycieczka do Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu.

19 lipca 2016r. dzieci i młodzież przeniosła się w odmienną od współczesności rzeczywistość. Zgromadzone zabytki kultury materialnej ukazały życie, gospodarowanie i edukację różnych grup etnicznych funkcjonujących przed laty w regionie sądeckim. Z dużym zainteresowaniem zwiedzili również pracownie usytuowane w Miasteczku Galicyjskim. Zobaczyli jak w przeszłości pracował fotograf, stomatolog, snycerz, zegarmistrz, aptekarz czy ochotnicza straż pożarna. Z placówki pocztowej tradycyjnie na pocztówce wysłaliśmy pozdrowienia do naszych bliskich.

Najwięcej radości wycieczkowiczom przysporzyły warsztaty w pracowni drukarskiej. Pod bacznym okiem mistrza drukarskiego wysłuchali historii drukarstwa. Druga część warsztatów obejmowała wykonanie obrazów, które niegdyś stanowiły element ilustracji realizowanych publikacji.

Dla wszystkich uczestników tej wakacyjnej wyprawy był to niezwykle ciekawie spędzony wakacyjny dzień, nikt się nie nudził a ogrom zdobytej wiedzy i doświadczeń ubogacił każdego.

Wręczenie nagród

Galeria zdjęć z wycieczki na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury

http://mok.nw.com.pl/2016/07/wycieczka-do-sadeckiego-parku-etnograficznego/

Komentarze są wyłączone.