Ważne informacje dla kierowców w związku z ŚDM

Publikujemy obwieszczenie z dnia 22 lipca 2016 r. podającego do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego oraz obwieszczenie z dnia 22 lipca 2016 r. podającego do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Download (PDF, 75KB)

Download (PDF, 69KB)

Poprzednie obwieszczenie:

Ważny komunikat dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Komentarze są wyłączone.