Pierwszy stopień alarmowy w związku z ŚDM

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca br. wprowadzono na całym terytorium RP pierwszy stopień alarmowy oraz drugi stopień alarmowy CRP, obowiązujący od dnia 20 lipca br. od godz. 00.00 do dnia 1 sierpnia br. do godz. 23.59.

Drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) dotyczy zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej.

W związku z powyższym kierujemy w stronę Mieszkańców gminy prośbę o zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenie, a także o zwracanie uwagi na pojawienie się nieznanych pojazdów, porzuconych paczek i bagaży na terenie ważnych obiektów publicznych oraz w obrębie większych skupisk ludności.

W przypadku zaobserwowania którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z Policją (112 lub 997) lub Urzędem Miejskim w Nowym Wiśniczu (tel. 14 68 609 12).

Komentarze są wyłączone.