Ważny komunikat dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Publikujemy OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości
rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie
wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze
województwa małopolskiego.

Download (PDF, 61KB)

Komentarze są wyłączone.