Kolejny projekt “Już pływam” zrealizowany!

W okresie od 04.04.2016 r. do 23.06.2016 r. realizowano zajęcia z nauki pływania w ramach projektu „Już pływam”. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni w Proszówkach.  Projekt skierowany był dla dzieci z terenu gminy Nowy Wiśnicz. W programie wzięło udział 90 uczniów podzielonych na 6 grup 15-sto osobowych. Na jednego uczestnika projektu przypadało 20 godzin lekcyjnych. Nauka pływania odbywała się przez wykwalifikowanych instruktorów. Projekt obejmował pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe wypełniając czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny, przeciwdziałając powstawaniu nałogów typu alkohol, tytoń, narkotyki itp. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło na wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej uczniów z terenu naszej gminy. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Komentarze są wyłączone.