Prośba do przedsiębiorców o wypełnienie ankiety do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Nowy Wiśnicz aktualnie jest w trakcie opracowywania  Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Jest to dokument, który determinuje możliwość ubiegania się przez Gminę o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na działania w zakresie termomodernizacji budynków jak również wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Ten strategiczny dokument wyznacza kierunki w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Głównym celem PGN jest m.in. redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. Podstawą opracowania dobrego programu jest zebranie jak największej ilości danych i wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, opartej na jej bilansie energetycznym. Dane te muszą dotyczyć nie tylko budynków użyteczności publicznej, ale powinny one obejmować swoim zakresem cały obszar gminy, włącznie z sektorem przedsiębiorczości.

Z uwagi na powyższe Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu zwraca się z uprzejmą prośbą wypełnienia ankiety informacyjnej i przekazania jej do dnia 18.07.2016 roku na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

DO POBRANIA ANKIETA INFORMACYJNA (.DOCX)

Komentarze są wyłączone.