Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu zmiany MPZP terenów wsi Olchawa

W dniach od 07 lipca do 05 sierpnia  br. można ponownie zapoznać się z częścią projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wsi Olchawa.

Zakres części projektu zmiany planu ponownie wykładanej do publicznego wglądu obejmuje zmiany w części tekstowej oraz części rysunkowej wyróżnione kolorem:

  • w części tekstowej dotyczące zmiany zapisów zawartych w § 6 ust.3 pkt 1, § 6 ust.5 pkt 2,
  • na rysunku zmiany planu zmiany dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania na terenach oznaczonych jako podlegające ponownemu wyłożeniu o symbolach: R14, MN6 (2 obrysy), KDD8, KDW1, MN22, MN28.

Projekt wyżej wymienionego dokumentu jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, pokój nr 23 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Projekt zmiany MPZP Olchawa

Rysunek planu

Download (PDF, 15.02MB)

Tekst planu

Download (PDF, 293KB)

Uwaga do zmiany MPZP Olchawa

Download (PDF, 132KB)

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek

Download (PDF, 6.48MB)

Download (PDF, 3.93MB)

Tekst

Download (PDF, 138KB)

Download (PDF, 1.58MB)

Komentarze są wyłączone.