Budowa chodników przy drodze powiatowej w Olchawie i w Starym Wiśniczu

W ramach zadań realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bochni prowadzone są prace przy budowie chodników w Olchawie oraz w Starym Wiśniczu. Udział finansowy Gminy, zarówno w pierwszym jak i w drugim zadaniu, stanowi 50% wartości przedmiotowej inwestycji drogowej. Długość budowanego w Olchawie chodnika będzie wynosić 130 mb, natomiast w Starym Wiśniczu- 342 mb. Nowo powstałe odcinki przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie “Budowa chodnika o długości 130 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew-Nowy Wiśnicz-Nieznanowice w miejscowości Olchawa w km 12+569-12+699”

Zadanie “Budowa chodnika o długości  342 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew-Nowy Wiśnicz-Nieznanowice w miejscowości Stary Wiśnicz w km 7+429-7+771”

Komentarze są wyłączone.