Uchwała w sprawie stawek za wodę i ścieki

Zgodnie z uchwałą nr XXII/181/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2016r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pozostają bez zmian.

Download (PDF, 461KB)

Komentarze są wyłączone.