Budżet obywatelski – składanie wniosków

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz do składania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 w terminie do 30 czerwca bieżącego roku. Wnioski należy składać na specjalnym formularzu, którego wzór określił Burmistrz Nowego Wiśnicza stosownym zarządzeniem. Formularz dostępny jest na stronie http://budzetobywatelski.nw.com.pl/ oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu. Każda osoba chcąca zgłosić projekt zadania ma możliwość skonsultowania swojego pomysłu z pracownikami Urzędu Miejskiego. W tym celu Burmistrz Nowego Wiśnicza wyznaczył osoby do kontaktu z mieszkańcami zgłaszającymi projekty w celu udzielenia niezbędnej pomocy do prawidłowego złożenia wniosku.

  • Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania, pok. nr 18, tel.: (14) 68 509 27

Pani Małgorzata Dębosz i Pan Mirosław Krupa

  • Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 16, tel. (14) 68 509 31

Pani Ewa Kumor i Pani Maria Bienias

  • Zespół ds. promocji, strategii, sportu i turystyki, pok. nr , tel. (14) 68 509 48

Pan Michał Irzykowski

Przygotowane i wypełnione formularze należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu. W przypadku wysyłki mailem prosimy o zeskanowanie dokumentów i przesłanie na adres: budzetobywatelski@nowywisnicz.pl

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Zapraszamy również na stronę www.budzetobywatelski.nw.com.pl

Komentarze są wyłączone.