Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 5 czerwca 2016 r. w remizie OSP w Nowym Wiśniczu odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W spotkaniu brali udział Druh Jan Kulig – Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Druhna Małgorzata Więckowska – Burmistrz Nowego Wiśnicza oraz Druhowie Delegaci, Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrani na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo – Wyborczych w 9 jednostkach OSP z terenu Gminy Nowy Wiśnicz a także członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Obrady Zjazdu otworzył Wiceprzewodniczący ustępującego Zarządu – Druh Tadeusz Kozioł a na Przewodniczącego Zjazdu wybrano Druha Henryka Zygmunta. W imieniu ustępującego na koniec kadencji Zarządu, sprawozdanie z 5 – letniej działalności złożył Druh Tadeusz Kozioł. Następnie Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za minioną kadencję przedstawił Druh Andrzej Święch. Po przedstawieniu sprawozdań Druhowie – Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W trakcie Zjazdu wybrano na kolejną kadencje (lata 2016-2021):
– Zarząd Oddziału Gminnego w składzie :
Prezes –   Dh Sławomir Błoniarz
V-ce Prezes –  Dh Piotr Put
V-ce Prezes –  Dh Kazimierz Kargul
Komendant Gminny –   Dh Edward Oświęcimka
Sekretarz –  Dh Marek Palej
Skarbnik – Dh Robert Twardosz
członek Prezydium – Dh Wiesław Dźwigaj
członek – Dh Adam Błoniarz
członek –  Dh Józef Burkiewicz
członek – Dh Damian Capiga
członek – Dh Grzegorz Cieśla
członek – Dh Andrzej Czuban
członek – Dh Michał Gajewski
członek – Dh Stanisław Jarosz
członek – Dh Janusz Klimek
członek –  Dh Tadeusz Kozioł
członek – Dh Grzegorz Nowak
członek – Dh Mateusz Seremet
członek – Dh Wiesław Stochel
członek – Dh Wiesław Świątek
członek – Dh Bogumił Waśko
członek – Dh Bogdan Wiktorowicz
członek – Dh Jan Wołek
członek – Dh Kazimierz Wójs
członek – Dh Henryk Zygmunt
– Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący -Dh Wiesław Palej
Wiceprzewodniczący -Dh Grzegorz Kaczmarczyk
Sekretarz – Dh Sylwester Papież
Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni zostali:
Dh Sławomir Błoniarz
Dh Stanisław Jarosz
Dh Edward Oświęcimka
Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni zostali:
Dh Marek Dragan
Dh Grzegorz Kaczmarczyk
Dh Kazimierz Kargul
Dh Renata Pawlik

DSC_7382DSC_7394DSC_7396DSC_7391

Komentarze są wyłączone.