Ćwiczenie RENEGADE

„ĆWICZENIE RENEGADE – informujemy, że w dniach 7-9 czerwca 2016 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza”

 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 96)

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Lp.

 

Rodzaj alarmu

 

Sposób ogłoszenia alarmów

 

akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu wizualny sygnał

alarmowy

1

 

Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny

w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

Znak żółty

w kształcie trójkąta

lub

w uzasadnionych

przypadkach innej

figury

geometrycznej

2

 

Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny

w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

 

 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 96)

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp.

 

Rodzaj

komunikatu

 

Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu

 

akustyczny

system alarmowy

środki masowego przekazu akustyczny system

alarmowy

środki masowego przekazu

 

1

 

Uprzedzenie

o zagrożeniu

skażeniami

  Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na

terenie

około godz min

może nastąpić skażenie

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku

(podać kierunek)

  Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj skażenia)

dla

2

 

Uprzedzenie

o zagrożeniu

zakażeniami

  Formę i treść komunikatu uprzedzenia

o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj zakażenia)

dla

3

 

Uprzedzenie

o klęskach

żywiołowych

i zagrożeniu

środowiska

  Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie

postępowania mieszkańców ………………

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas

wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

  Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj klęski)

dla

Komentarze są wyłączone.