Jubileusz 50-lecia funkcjonowania Przedszkola w Starym Wiśniczu

Przedszkole Samorządowe w Starym Wiśniczu, 21 maja 2016 r. obchodziło 50 lecie powstania placówki. Wydarzenie miało charakter uroczysty i podniosły. Odwracało w życiu przedszkola 50-letnią kartę w historii, zapisaną różnymi wydarzeniami, skłaniającą do refleksji, wspomnień i wzruszeń.  Trudno jest być obojętnym wobec mijającego czasu i miejsca gdzie wiele z nas zostawiło cząstkę swojego życia. Ksiądz Dziekan Ryszard Kołodziej wraz z księżmi rodakami, ks. Wiesławem Mikulskim, ks. Jarosławem Kokoszką i ks. Wikariuszem Bartłomiejem Bodziony odprawili mszę św. dziękczynną.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili następujący goście:

 • Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzata Więckowska
 • Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty – Urszula Blicharz
 • Wicestarosta Bocheński – Józef Mroczek
 • Dyrektor Zakładu Karnego w Leksandrowej – Włodzimierz Więckowski
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Leszek Marszałek
 • Dyrektorzy Zespołu Szkół w Starym Wiśniczu: Anna Waśko i Urszula Put.
 • Emerytowane Panie Dyrektor – Stanisława Możdżeń i Krystyna Anioł.
 • Radni Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
 • Radni Powiatu Bocheńskiego
 • Sołtys Starego Wiśnicza – Sławomir Błoniarz
 • Sołtys Wiśnicza Małego – Jan Sysło
 • Byli pracownicy przedszkola
 • Rodzice z Kobyla, Wiśnicza Małego i Starego Wiśnicza
 • Mieszkańcy Starego Wiśnicza oraz byli absolwenci przedszkola.

Pani dyrektor Katarzyna Matras przywitała gości, przypomniała historię przedszkola i podziękowała wszystkim za współpracę, pomoc i wsparcie.

Dzieci przedstawiły program artystyczny. Spontanicznie śpiewały, tańczyły. Było wiele atrakcji dla dzieci i gości. Wszyscy się wspaniale bawili a najlepiej dzieci, co było widać po radości i ich uśmiechu.

Przedszkole pięknie było ubrane w kokardy, balony, kwiaty tak jak przystoi na jubilata.

Gratulujemy Gronu pedagogicznemu, Pracownikom, Rodzicom i Dzieciom osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych. Życzymy dalszego zaangażowania i wrażliwości na potrzeby dziecka, a także aby umiejętności pedagogiczne sprawiły, by placówka zawsze prezentowała tak wysoki poziom pracy dydaktycznej i cieszyła się uznaniem.

K.M.

Komentarze są wyłączone.