Rozstrzygnięcie uwag do projektów zmian planów Olchawy, Leksandrowej, Łomnej, Kopalin i Połomia Dużego

Zarządzenia Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektów:

  • zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wsi Olchawa,
  • zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Leksandrowa z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście” Wiśnicza,
  • zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Łomna,
  • zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kopaliny,
  • zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży

wykładanych do publicznego wglądu w dniach od 10.03.2016r. do 11.04.2016r.

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wsi Olchawa:

Download (PDF, 257KB)

Download (PDF, 1.83MB)

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującej miejscowość Leksandrowa:

Download (PDF, 306KB)

Download (PDF, 9.02MB)

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującej miejscowość Łomna:

Download (PDF, 255KB)

Download (PDF, 1.11MB)

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującej miejscowość Kopaliny:

Download (PDF, 257KB)

Download (PDF, 738KB)

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującej miejscowość Połom Duży:

Download (PDF, 265KB)

Download (PDF, 6.34MB)

Komentarze są wyłączone.