Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego rynku – wyniki konkursu

Plan zagospodarowania wiśnickiego rynku

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej „RYNEK W NOWYM WIŚNICZU” Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Rynku w miejscowości Nowy Wiśnicz o powierzchni ok. 1,4 ha oraz  form koncepcji straganów. Konkurs skierowany był do studentów wyższych uczelni, w szczególności  o specjalności projektowej.

Komisja konkursowa w składzie:

1. Przewodniczący

 

prof. dr hab. inż. arch. Marek Kowicki

Politechnika Krakowska

2. Zastępca Przewodniczącego dr inż. arch. Agnieszka Ozimek

Politechnika Krakowska, SPAK

3. Sekretarz

 

dr inż. arch. Katarzyna Łakomy

Politechnika Krakowska, SPAK

4. Sędzia referent

 

dr inż. arch. Izabela Sykta

Politechnika Krakowska, SPAK

5. Sędzia 1

 

dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK

Politechnika Krakowska, SPAK

6. Sędzia 2

 

dr inż. arch. Katarzyna Hodor

Politechnika Krakowska, prodziekan WA PK, SPAK

7. Sędzia 3

 

mgr inż. Katarzyna Fabijanowska

Politechnika Krakowska

8. Sędzia 4

 

dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek, prof. PK

Politechnika Krakowska, prodziekan WA PK

9. Sędzia 5

 

mgr inż. arch. Bohdan Lisowski

prezes SARP O/Kraków

10. Sędzia 6

 

mgr inż. Małgorzata Więckowska

Burmistrz Nowego Wiśnicza

11. Sędzia 7 mgr inż. Marcin Korta

Rada Miasta Nowy Wiśnicz

Ustalenia Komisji konkursowej:

Ad 1. Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawiła temat konkursu oraz jego regulamin. Następnie zaprezentowała Rynek w Nowym Wiśniczu.

Ad 2. Sędzia referent poinformowała, że na konkurs nadesłano 13 prac. Następnie zaprezentowała prace konkursowe. Przedstawiając poszczególne prace jednocześnie punktowała braki formalne poszczególnych prac. W opisie prac szczególnie uwzględniano aspekty, które stanowią kryteria oceny prac przez Sędziów. W prezentacji prac wykorzystywano fragmenty autorskich opisów.

Ad. 3. Pod dyskusję poddano warunki dopuszczenia prac do konkursu. Ustalono, że wszystkie prace zostaną dopuszczone.

Ad. 4. Przedstawiono kryteria oceny prac konkursowych oraz zasady punktacji oraz rozdano Sędziom karty do głosowania.

Ad. 5. Sędziowie dokonali indywidualnej oceny prac, a jej wyniki przedstawili na kartach ocen.

Ad. 6. Po przeliczeniu głosów ogłoszono wyniki głosowania i odkodowano karty.  Następnie podjęto decyzję o przyznaniu nagród dwóch nagród oraz trzech wyróżnień w Konkursie.

1 nagroda

– praca nr  152216, autorzy: Anna Bułat, Dominika Chodor, Arleta Łysek, Magdalena Filipowicz,
kierunek: Architektura Krajobrazu WA PK , rok II, st II (2500 zł).

Uzasadnienie: za nawiązanie do tradycji przy  jednoczesnej elastyczności  funkcjonalno-technicznej układu.

2 nagroda

praca nr  158243, autorzy: Konrad Brzykcy, Filip Bułaś, Dawid Bułaś,
kierunek: Architektura, WA PK rok I, ST II (1500 zł).

Uzasadnienie: w pracy doceniono lapidarność koncepcji, czystość kompozycji.

Wyróżnienia równorzędne (nagrody rzeczowe):

– praca nr 949392, autorzy: Marcelina Pasek, Ewelina Pietrzykowska, Dorota Piskorz,
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, SGGW, uzasadnienie: wyróżnienie przyznano za wnikliwe analizy i wytyczne do projektu oraz interesujący zestaw wyposażania – małej architektury i elementów edukacyjno – interakcyjnych;

– praca nr 280690, autor: Nadia El Bably, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, uzasadnienie: za tradycyjną formę i oryginalne studium przedprojektowe;

– praca nr 657300, autor: Katarzyna Koryga, Kierunek: Architektura, WA PK, uzasadnianie: za kreatywne podejście projektowe, formy straganów oraz podanie graficzne.

Ad.7.

 – Termin ogłoszenia wyników konkursu: 24.05.2016 (na stronach www WA PK oraz Urzędu Miasta Nowy Wiśnicz).

– Uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy: 8 czerwca 2016 r.

– Pokonkursowa wystawa prac:  8.06-7.07.2016 w salach zamku w Wiśniczu.

– Po wystawie pokonkursowej zostanie przyznana także Nagroda Publiczności – osób odwiedzających wystawę.

– Zgodnie z Regulaminem Konkursu prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora, z zachowaniem przez laureatów konkursu osobistych praw autorskich. Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych prac przenoszą na Organizatora również prawo do korzystania i rozporządzania projektem.

–  Pozostałe ustalenia zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Organizatorzy:

Urząd Gminy w Nowym Wiśniczu

Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu.

Patronat konkursu:

– Burmistrz Nowego Wiśnicza, mgr inż. Małgorzata Więckowska,

– J.M. Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak,

– Dziekan Wydziału Architektury, prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich,

– Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu WA PK, dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK,

– Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka – Filipiak.

Komentarze są wyłączone.