Konkurs „Świadomi zagrożeń” rozstrzygnięty!

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu oraz Burmistrz Nowego Wiśnicza  na początku marca  zaprosiła dzieci i młodzież z naszej gminy do udziału w konkursie profilaktycznym pn. ,,Świadomi zagrożeń’’. Organizatorzy wyznaczyli tematykę w trzech grupach wiekowych:

  • I kategoria -Szkoły podstawowe ( kl. IV-VI) :
  • II kategoria-  gimnazja(kl. I-III):
  • III kategoria konkursu, która obejmowała grupy świetlicowe, młodzieżowe, drużyny pożarnicze, grupy formalne i nieformalne działające na terenie gminy Nowy Wiśnicz

Konkurs obejmował wykonanie 3 zadań:

Dla kategorii I -dzieci szkolnych kl. IV-VI -przewidzianymi formami pracy były:

  1. plakat profilaktyczny
  2. krzyżówka
  3. gazetka

Natomiast dla kategorii II młodzieży gimnazjalnej (kl. I-III) oraz kategorii III- dzieci, młodzieży oraz dorosłych działających w grupach formalnych i nieformalnych -przewidzianymi formami pracy były:

  1. Spot profilaktyczny lub materiał muzyczny lub zamiennie dla spotu LOGO Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Wiśniczu,
  2. broszury profilaktycznej
  3. komiksu lub gazetki o tematyce profilaktycznej

Do konkursu przystąpiło 6 szkół podstawowych, 4 gimnazja oraz  8 grup zrzeszających dzieci i młodzież z terenu gminy Nowy Wiśnicz.

Komisja konkursowa miała „twardy orzech do zgryzienia”, ponieważ przedstawione prace były na wysokim poziomie.  Dzieci i młodzież oprócz zdolności plastycznych, literackich i artystycznych zaprezentowała dużą wiedzę z zakresu tematyki uzależnień, negatywnego wpływu używek na organizm młodego człowieka. Kryteriami oceny wszystkich prac konkursowych były: wartość merytoryczna i edukacyjna (treści profilaktyczne), oryginalność pomysłu, przekonywująca treść. W dniu 13 maja 2016r. Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Nr I/25/16 konkurs rozstrzygnęła. Poniżej przedstawiamy protokół Komisji Konkursowej oraz listę laureatów konkursu:

Download (PDF, 148KB)

Organizatorzy wyszli naprzeciw problemom społecznym poprzez zorganizowanie konkursu propagującego wśród dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic, idei przeciwdziałania przemocy, dostarczenie informacji na temat różnego rodzaju uzależnień, promocji zdrowego stylu życia, alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci w ramach różnych zajęć pozalekcyjnych pod opieką dorosłych oraz zachęcanie do własnych przemyśleń na temat uzależnień.

Wśród uczestników nie było przegranych , za udział w konkursie wszystkie szkoły oraz grupy otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone w dniu 11 czerwca 2016r. na Rynku w Nowym Wiśniczu. Serdecznie gratulujemy, dziękujemy za zaangażowanie i szerzenie wiedzy na temat uzależnień. Życzymy powodzenia zarówno w innych konkursach, ale przede wszystkim w stawianiu czoła trudnościom, jakie niesie za sobą współczesny świat.

Poniżej prezentujemy niektóre nagrodzone prace.

Komentarze są wyłączone.