Gmina zakupiła nowy sprzęt

W ostatnim czasie dokonano zakupu nowego ciągnika  marki CASE FARMALL 95A wraz z  kosiarką bijakową tylno-boczną  KELLFRI 35-SK180  i wozem asenizacyjnym (beczką) MEPROZET PN-50. Wymieniony sprzęt został przekazany do Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu.  Poświęcony 16 maja ciągnik będzie wykorzystywany m. in. do koszenia poboczy, gminnych terenów zielonych, prowadzenia prac porządkowych w gminie.

Komentarze są wyłączone.