Budżet obywatelski w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2017

Po przeprowadzonej w 2015 roku, pilotażowej edycji budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz, 31 marca 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu podjęli uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2017.

W związku z powyższym przystępujemy do drugiej edycji tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim szerokie zainteresowanie konsultacjami w ubiegłym roku skłania nas do kontynuowania w kolejnych latach takiej formy współudziału mieszkańców gminy. Poprzednia edycja pokazała, że społeczeństwo lokalne aktywnie zaangażowało się w proces decydowania o wydatkowaniu części środków z Budżetu Gminy Nowy Wiśnicz. Przeprowadzane konsultacje społeczne pozytywnie wpływają na aktywizację mieszkańców, budowanie więzi lokalnych, poznawanie reguł demokracji i samorządności. Chcemy, by projekt stale się rozwijał i zmieniał, zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa Gminy Nowy Wiśnicz, dlatego też w obecnych zasadach i trybie przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2017 pojawiło się kilka zmian, sugerowanych przede wszystkim przez mieszkańców gminy.

W poprzedniej, edycji do podziału na poszczególne miejscowości było 600 000 zł, obecnie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku przeznacza się 800 000 zł. Określona kwota została podzielona proporcjonalnie na poszczególne miejscowości w przeliczeniu na ilość mieszkańców.

Zachęcamy do zapoznania się z obecnymi zasadami i trybem przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2017.

Uchwała nr XX/158/16 wraz z Załącznikiem

Do pobrania także:

Formularz propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok w Gminie Nowy Wiśnicz

 

Zapraszamy na stronę
www.budzetobywatelski.nw.com.pl

Materiały promocyjne:

Plakat Budżet Obywatelski
w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2017
plakat bo

Ulotka Budżet Obywatelski
w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2017
ulotka boulotka bo 2

Pobierz (PDF)

Komentarze są wyłączone.