Drużyna Mistrzów – warsztaty profilaktyczne

W dniu 28 kwietnia 2016 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu oraz Zespole Szkół w Nowym Wiśniczu odbyły się warsztaty motywacyjno-muzyczne Romana Lachowolskiego “Bosskiego”, znanego artysty rapera, producenta i działacza społecznego, prezesa  Fundacji Drużyna Mistrzów Sport, Muzyka Pasja.

DRUŻYNA MISTRZÓW to promocja pozytywnych wartości i motywacja do rozwoju osobistego poprzez sport, muzykę i promocję pasji. Akcja jest kierowana do ludzi, którzy często nie wierzą w siebie, a w ich życiu dominuje nuda, zobojętnienie czy nałogi i złe wpływy otoczenia. Ważne jest przełamanie mody na różnego rodzaju używki, zaproponowanie alternatywy i zachęcenie do skierowania uwagi na ciekawe i rozwijające aspekty życia.

Koncert wraz z wykładem Romana Bosskiego wywarł na uczniach ogromne wrażenia. Muzyk opowiedział historię swojego życia i drogę do kariery hip-hopowego artysty. Udzielał praktycznych, motywujących wskazówek jak pokonać słabości, trenować ciało i umysł dla bycia bardziej wartościowym człowiekiem. Zwracał uwagę na opłakane skutki destruktywnego życia oraz wskazywał, w jaki sposób stawiać opór złym wpływom innych osób i niewłaściwym postawom. Raper przekonywał wszystkich, że właśnie przez sport, muzykę i pasje, można zmieniać swoje życie na lepsze.

Prelekcja była przeplatana prezentacją utworów muzycznych obfitych w wartościowe przesłania. Muzyk przekonywał, że w życiu najważniejsza jest rodzina, miłość, wolność od używek, patriotyzm, honor, godność.  Teksty piosenek uczniowie chłonęli z zapartym tchem. Blisko dwugodzinny występ wywarł na wszystkich ogromne wrażenia. Autografom i zdjęciom nie było końca…, a młodzież po spotkaniu wychodziła naładowana bardzo pozytywnymi emocjami.

W koncercie wzięli udział uczniowie klas 5-6 Zespołu Szkół w Starym Wiśniczu,  klas gimnazjalnych z  Kobyla, Królówki, Starego Wiśnicza oraz Nowego Wiśnicza.

Komentarze są wyłączone.