Projekt “W kierunku aktywności”

 

Fundacja Społeczeństwo Przyszłości informuje o rekrutacji do projektu “W kierunku aktywności” w ramach programu POWER, realizowanym w partnerstwie z Warsztatem Rozwoju Agata Olszewska-Sarapata.

Projekt, jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do 29. roku życia z terenu woj. małopolskiego (z wyłączeniem osób zamieszkałych na terenie m. Kraków i gmin ościennych).

W ramach projektu oferowane są bezpłatne szkolenia i staże oraz inne formy aktywizacji zawodowej.

Więcej informacji na stronie www.wkierunkuaktywnosci.fsp.edu.pl, gdzie znajduje się regulamin projektu oraz dokumenty rekrutacyjne.

Projekt w kierunku aktywności

Komentarze są wyłączone.