Informacja nt. realizacji programu “Rodzina 500 plus”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje, iż 17 lutego br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w MOPSie, osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Więcej informacji na temat programu ,,Rodzina 500 plus” można uzyskać na stronie internetowej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi/

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Aktualnie projekt Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze znajduje się w fazie uzgodnień. Po podpisaniu projektu przez Ministra, skierowaniu aktu do ogłoszenia i jego publikacji, będzie można pobierać wnioski.

O powyższej możliwości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu poinformuje niezwłocznie po publikacji rozporządzenia.

Komentarze są wyłączone.