Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Królówka

W dniach od 17 lutego do 31 marca br. można zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wsi Królówka.

Projekt wyżej wymienionego dokumentu jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, pokój nr 23 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Rysunek planu:

Download (PDF, 43.04MB)

Tekst planu:

Download (PDF, 159KB)

Uwaga do zmiany MPZP Królówka:

Download (PDF, 124KB)

Komentarze są wyłączone.