Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP wsi Kobyle w zakresie zmiany ustaleń tekstowych

W dniach od 17 lutego do 31 marca br. można zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującym miejscowość Kobyle w zakresie zmiany ustaleń tekstowych planu obowiązujących w strefie ekspozycji dalekiego widoku.

Projekt wyżej wymienionego dokumentu jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, pokój nr 23 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Tekst planu:

Download (PDF, 56KB)

Uwaga do zmiany MPZP Kobyle:

Download (PDF, 123KB)

Komentarze są wyłączone.