Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kobyle

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kobyle w zakresie zmiany ustaleń tekstowych planu obowiązujących w strefie ekspozycji dalekiego widoku.

Download (PDF, 577KB)

Komentarze są wyłączone.