Informacja dla właścicieli lasów

W ślad za pismem firmy LAS-R z Krakowa, w związku ze zleceniem Starostwa Powiatowego w Bochni na sporządzenie uproszczonych planów lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Nowy Wiśnicz, Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, iż od końca stycznia 2016 r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R z Krakowa.

Dokładny termin wykonywania prac uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Komentarze są wyłączone.