Wielkie zmiany w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu

Remonty

Od trzech miesięcy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu trwają remonty, celem których jest polepszenie warunków nauki i pracy w tutejszej placówce.

Wszystko rozpoczęło się od zmian powierzchni podłóg – położenia paneli w świetlicy szkolnej, gabinecie dyrektora, gabinecie pedagoga szkolnego oraz w pokoju do zajęć indywidualnych. W wyżej wymienionych pomieszczeniach pomalowane zostały również ściany. Pomieszczenia doposażono w meble pochodzące z darowizny od PZU. Wartość inwestycji zamknęła się w kosztach materiałów – paneli, ponieważ prace wykończeniowe wykonali rodzice w czynie społecznym.

Remontu wymagały również ściany w stołówce szkolnej. Pracownicy ZUK-u w Nowym Wiśniczu odmalowali stołówkę szkolną; zniknęły szpary i pęknięcia w ścianach, a nowy kolor ścian i piękne plakaty wykonane przez dzieci sprawiają, że uczniowie mogą w przyjaznym otoczeniu zjeść obiad. Doposażono również kuchnię szkolną w obieraczkę ziemniaków, warzyw oraz maszynkę wielofunkcyjną do mielenia i rozdrabniania.

Zadbano o doposażenie kotłowni szkolnej w zamontowanie urządzenia sygnalizacyjno – odcinającego dopływ gazu (GAZEKS). Korzystając z długiej i pogodnej jesieni podjęliśmy się kolejnego wielkiego wyzwania, a mianowicie wymiany pokrycia dachu na szatni szkolnej i pomieszczeniach Archiwum Urzędu Miasta. Stary mocno zniszczony, przeciekający dach, który przeciekał został zastąpiony nowym. Dokonano również gruntownego remontu kominów i okuć dachowych. Materiały niezbędne do wykonania remontu zakupiono z budżetu szkoły, a pracę wykonywali pracownicy Zakładu Usług Komunalnych.
W między czasie położone zostały nowe płytki na schodach i podjeździe do kuchni szkolnej.

Na szkolnych korytarzach pojawiły się nowe, piękne drewniane ławki, które służą nie tylko dzieciom oczekującym na zajęcia lekcyjne, ale również rodzicom, którzy czekają na swoje pociechy. Z całego serca dziękujemy Państwu Bodurkom za wykonanie i sfinansowanie siedmiu ławeczek.

Największe jednak przedsięwzięcie to remont górnego korytarza, sali lekcyjnej nr 2 oraz pokoju nauczycielskiego. Stara, mocno zniszczona posadzka, liczne pęknięcia, zniszczone lamperie wymagały gruntownego remontu. Przy pomocy pracowników ZUK-u, lamperie i ściany zostały wyszpachlowane i pomalowane. Dzięki życzliwości rodziców i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Starego Wiśnicza i Wiśnicza Małego w grudniowy wieczór udało się zerwać starą posadzkę. Po kilku godzinach ciężkiej pracy nie został żaden ślad po starych płytkach PCV, które znajdowały się na posadzce od początku istnienia szkoły, czyli od roku 1966. Resztą zajęła się firma zewnętrzna, która zabezpieczyła pęknięcia podłogi za pomocą klamrowania i żywicowania, przygotowała podłoże poprzez cyklinowanie , a następnie położyła wyrównawczą wylewkę. Po utwardzeniu podłoża (w piątek 11 grudnia 2015r.) zostanie położona atestowana, antypoślizgowa wykładzina, która służyć będzie przez wiele lat. W czasie prac zmieniono około 160 m² posadzki.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Starym Wiśniczu dziękuje za pomoc w realizacji przedsięwzięć Panu Kierownikowi ZUK-u za monitorowanie prac, a pracownikom tej instytucji za trud i ciężką pracę. Rodzicom, którzy pomagają w drobnych remontach, w ulepszaniu naszej szkoły. Druhom Straży Pożarnej za to, że zawsze możemy liczyć na ich pomoc. Rodzicom z Rady Rodziców za sfinansowanie zakupu wykładziny do sali lekcyjnej nr 2. Radnym Starego Wiśnicza za pomoc i wsparcie przy wymienionych inwestycjach.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Starym Wiśniczu

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz